jakobsladder houtdruk
schilderij
steen Known
ruimtelijk werk
eb en vloed
houtdruk en gedicht
KNOWN film
project
HERE
schilderij
don't leave
project
KNOWN
project
catacombe
ruimtelijk werk
jakobsladder - lood
ruimtelijk werk
Grote Kerk Leeuwarden
zaaloverzicht
light
schilderij
don't leave
schilderij
Jakobsladder
Houtdruk
psalm 8
project
twee maal 7 x 7
ruimtelijk werk
kistorgel Grote Kerk Zwolle
ruimtelijk werk
ontschort
ruimtelijk werk
jakobsladder
schilderij
getijde
schilderij
Open atelier dagen in 2019
Activiteit
Jakobsladder - houtdruk
schilderij
Stedelijk museum Zwolle
zaaloverzicht
jakobsladder - steen
ruimtelijk werk
Jakobs strijd houtdruk
schilderij
jakobsladder
project
silentium
schilderij
psalm 121
schilderij
kruiswoord
ruimtelijk werk
velum
schilderij
Grote of Jacobijnerkerk
zaaloverzicht
ring HUG
ruimtelijk werk
jakobsladder en vuur
ruimtelijk werk
tree
schilderij
Atelier
zaaloverzicht
drie gratiën
schilderij
jakobsladder - sieraad
ruimtelijk werk
paar
ruimtelijk werk
ontschort
project
horizon
schilderij